Pro deo advocaat Soest

Wanneer heb ik recht op een pro deo advocaat Soest?

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarbij de hulp van een advocaat Soest nodig is. Er zijn mensen die de kosten van een advocaat zelf kunnen betalen vanuit het inkomen, maar dit geldt niet voor iedereen. In de wet staat vastgesteld dat iedere burger recht heeft op de bijstand van een advocaat wanneer hij of zij dit nodig heeft. Om dit mogelijk te maken voor mensen die dit niet zelf kunnen betalen bestaat er gesubsidieerde rechtshulp. Pro deo is de term die hiervoor vaak wordt gebruikt. In dit artikel lees je meer over gesubsidieerde rechtshulp en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Wat is een pro deo advocaat Soest?

Een pro deo advocaat Soest voert dezelfde werkzaamheden uit als iedere andere advocaat. Het enige verschil is dat een pro deo advocaat voor een gedeelte wordt betaald door de overheid. Dit komt doordat het in de Nederlandse wet is vastgelegd dat iedere inwoner recht heeft op een advocaat van een advocatenkantoor Soest. Door de verschillen in inkomens en de uurtarieven van advocaten kan niet elke inwoner dit bekostigen. Gesubsidieerde rechtshulp is hiervoor de uitkomst. Ondanks dat een pro deo advocaat Soest gedeeltelijk wordt vergoed, zijn er altijd nog andere kosten die verbonden zijn aan een rechtszaak. Een rechtszaak is daarom niet volledig kosteloos, ook niet voor de personen die gebruik maken van een pro deo advocaat.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er wordt niet zomaar aan iedereen een pro deo advocaat Soest toegewezen. Hieraan zitten verschillende voorwaarden verbonden. Er wordt in eerste instantie natuurlijk gekeken naar je inkomen. Hiervoor gelden bepaalde inkomensgrenzen. Deze grenzen zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling. Verder wordt er ook gekeken naar het soort rechtszaak en mogelijke winsten op financieel gebied die hieruit kunnen worden gehaald. Zodra er sprake is van financieel gewin na een rechtszaak worden de kosten van de advocaat niet meer betaald door de overheid. Daarnaast zijn er ook nog inhoudelijke voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je aanspraak kunt maken op een pro deo advocaat. Ben jij momenteel op zoek naar een pro deo advocaat? Neem dan een kijkje op Advocatenkantoren.nl.